Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Aanmelding voor cursussen is uitsluitend via de website mogelijk.
 2. Indien er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een cursus, behoudt MyDogs Hondenschool zich het recht voor om een cursus te annuleren of te verplaatsen naar een later tijdstip, waarbij eventuele reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd of meegenomen naar de latere datum.
 3. Als een les uitvalt door ziekte van de instructeur, door weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden dan is restitutie van die les niet mogelijk. Er zal gezocht worden naar een inhaalmogelijkheid, dit kan op een andere dag dan de cursusdag zelf vallen. Mocht er geen inhaalmogelijkheid gevonden worden dan vervalt de hele les.
 4. Wanneer door aangescherpte maatregelen door de overheid i.v.m. COVID-19 er (tijdelijk) geen lessen gegeven mogen worden, dan schuiven deze lessen door naar het tijdstip dat deze maatregelen worden opgeheven en/of wanneer de lessen weer mogen plaatsvinden. de (tijdelijke) stopzetting van de lessen door deze maatregelen is geen reden tot restitutie van het cursusbedrag door MyDogs Hondenschool.
 5. Inschrijving voor een cursus verplicht u tot betaling van het cursusgeld. Na aanmelding kan er tot 1 week voor start cursus kosteloos geannuleerd worden, binnen 1 week bent u verplicht tot betaling van de helft van het cursusgeld. Annulering binnen 24u tot de start van de cursus verplicht u tot betaling van het gehele cursusgeld. *
 6. Er kan slechts worden afgezien van de verplichting tot betaling indien daarvoor naar oordeel van de hondenschoolhouder bijzondere omstandigheden zijn aan te voeren en na overleg.
 7. Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging of gedeeltelijk niet volgen van een cursus is niet mogelijk. Bij voortijdse beëindiging van de cursus, zie punt 5. *

*Uitzondering in overleg

 

 1. Bij verhindering verzoeken wij u dit van tevoren te melden via de mail, of whatsapp.
 2. Loopse teven worden niet toegelaten tijdens de (binnen)lessen.
 3. U bent verplicht bij de eerste les het vaccinatieboekje van de hond te tonen. Honden die niet tijdig of onvolledig zijn gevaccineerd kunnen niet worden toegelaten tot de cursus. Wij accepteren ook een titerbepaling.
 4. Bij besmettelijke ziektes zoals oormijt, kennelhoest, bacteriële infecties e.d. dient u contact op te nemen met de hondenschool.
  U kunt pas weer deelnemen aan de cursus als u hond weer gezond is verklaard door uw dierenarts.
 5. Honden dienen bij het betreden en verlaten van het terrein aangelijnd te zijn. Alle honden mogen alleen los van de lijn indien de instructeur daar toestemming voor geeft.
 6. Honden mogen aan de lijn geen contact met elkaar hebben.
 7. Aangeraden wordt uw hond goed uit te laten voor de les. Mocht er desondanks toch een ongelukje gebeuren op het trainingsterrein, dan dient u dit zelf op te ruimen. Buiten wordt dit opgeruimd met een poepzakje, bij de binnenlocatie is een prullenbak aanwezig. Binnen in de leslocatie wordt dit opgeruimd met een schep.
 8. U mag zich niet op privéterrein begeven, dus niet op de andere delen van het terrein behalve de leslocatie.
 9. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die u en/of uw hond veroorzaken aan andere cursisten, instructeur en/of deelnemende honden. Deelname is derhalve geheel voor eigen risico. Controleer uw AVP-verzekering (=AansprakelijkheidsVerzekering Particulieren).
 10. Het gebruik van slipkettingen en prikbanden en/of lichamelijke correcties zijn op de hondenschool niet toegestaan. Dit zal verwijdering van de cursus tot gevolg hebben zonder dat recht op restitutie van lesgeld bestaat.
 11. Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband of tuig (Tuigen die “snoeren/slippen” zijn niet toegestaan) en een lijn van 1.50 – 1,80 meter (geen flexi-rollijn). Het gebruik van andere, dan door de hondenschool voorgeschreven halsbanden, riemen e.d. worden niet toegestaan.
 12. Tijdens de cursussen is het niet toegestaan te bellen (uitzondering in overleg) roken of alcoholhoudende dranken te nuttigen.
 13. Door u aan aan te melden gaat u akkoord met het maken van foto’s/video’s tijdens de lessen, deze zullen mogelijk op de social media kanalen geplaatst worden. Wilt u dit niet dan mag u dit aangeven bij de hondenschoolhouder.
 14. Door u aan te melden gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Benieuwd naar onze cursussen?

Jij bepaalt wat je jouw hond wilt aanleren

Leer het gedrag van je puppy / hond begrijpen

blank

Positief trainen, zonder schreeuwen of trekken aan de lijn

blank

Kleine groepjes met veel indivuele aandacht